II Forum Przemysłu Energetyki Słonecznej
21 maja 2009, Poznań, targi GREENPOWER
 
Instytut Energetyki Odnawialnej (EC BREC IEO) oraz Polska Izba Gospodarcza Energetyki Odnawialnej wraz Międzynarodowymi Targami Poznańskimi serdecznie zaprasza do udziału w spotkaniu adresowanym do sektora energetyki słonecznej pt. Forum Przemysłu Energetyki Słonecznej. Forum odbędzie się w dniu 21 maja 2009 w Poznaniu, podczas targów GREENPOWER.
Patronat Honorowy nad Forum został objęty przez:
  • Ministra Gospodarki – Pana Waldemara Pawlaka,
  • Ministra  Środowiska – Pana  Macieja Nowickiego,
  • Prezesa Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej – Pana Jana Rączkę.
Patronat Medialny nad Forum został objęty przez czasopisma:, Polski Instalator, Doradca Energetyczny, Nowa Energia, Magazyn Instalatora, Czysta Energia, Przegląd Komunalny,  Fundusze Europejskie, Rynek Instalacyjny, Biznes i Ekologia oraz vortale: www.EnergieOdnawialne.pl, i www.solarthermalworld.org
Jest to już druga edycja Forum. Pierwsza edycja odbyła się 13 maja 2008r. w Katowicach. W poprzedniej edycji wzięło udział 80 osób, w tym prezesi i dyrektorzy większości liczących się na rynku krajowym firm oraz przedstawiciele rządu i funduszy ekologicznych.
Tegoroczne Forum (tak jak poprzednia edycja) adresowane jest do czołowych producentów kolektorów słonecznych, dystrybutorów, przedstawicieli handlowych, instalatorów systemów słonecznych oraz wszystkich zainteresowanych energetyką słoneczną cieplną.
Poprzednia edycja poświęcona była głównie zagadnieniom finansowania inwestycji słonecznych (min. Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka, Program Operacyjnym Infrastruktura i Środowisko) poprzez finansowanie działań dotyczących rozpoczęcia i udoskonalania produkcji kolektorów słonecznych, jak również wzrost wykorzystania odnawialnych źródeł energii poprzez inwestycje w zakresie budowy instalacji słonecznych. Tym razem, w głównej mierze chcielibyśmy skupić się na tematyce rozwoju i organizacji polskiego rynku kolektorów słonecznych oraz współpracy naukowo-technicznej i transferze technologii. Zostaną zaprezentowane przez zaproszonych gości przykłady możliwości zacieśnienia współpracy m.in.: European Solar Thermal Technology Platforom (ESTTP) czy też European Solar Thermal Industry Federation (ESTIF). Poza tym, zostaną omówione dwa największe rynki energetyki słonecznej w Europie: niemiecki i austriacki, ich organizacja i zasady finansowania inwestycji słonecznych, zostaną również zaprezentowane nowe statystyki sprzedaży kolektorów słonecznych w Polsce w 2008r. oraz przegląd  regionalnych programów wsparcia energetyki słonecznej w Polsce.  
Wykładowcami będą min.: Olivier Drücke, Prezydent ESTIF oraz Werner Weiss, Wiceprzewodniczący ESTTP, Dyrektor AEEInstitute for Sustainable Technologies
 
Na zakończenie Forum przewidziany jest panel dyskusyjny na temat określenia znaczącej roli energetyki słonecznej w krajowym planie działań na rzecz rozwoju energetyki odnawialnej do 2020 r. (tzw. "Action plan") oraz wprowadzenia dodatkowych i skutecznych instrumentów wsparcia dla sektora energetyki słonecznej.
 
Więcej informacji nt. Forum oraz rejestracja uczestników: www.ieo.pl/solarforum  
 
Serdecznie zapraszamy do udziału

 

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości i Enterprise Europe Network  
 

 
Ambasada RP w Berlinie, Wydział Promocji i Handlu 

 


Ambasada RP w Hadze, Wydział Promocji i Handlu
www.wehhaga.nl;
Ambasada RP w Brukseli, Wydział Promocji i Handlu
www.poleconomie.be;
Szczeciński Park Naukowo-Techniczny
www.spnt.pl;
Dom Gospodarczy w Szczecinie
Portal ICT-Pomorze Zachodnie
http://ict-pomorzezachodnie.pl;
Portal Branży Metalowej
www.4metal.pl;
www.4metal.de;
Agencja Rozwoju Regionalnego „MARR” S.A.
www.marr.com.pl;
Największy Polski Portal Branzy Narzędziowej
www.narzedziownia.org
Ministerstwo Gospodarki, Portal Promocji Eksportu
www.eksporter.gov.pl;
Powiat Gnieźnieński Portal Gospodarka GARRG
http://gospodarka.powiat-gniezno.pl;
Dziennik Targowy Expovortal
www.expovortal.com;
Innovation Relay Center – Instytut Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego
http://irc-centralpoland.eu;

   2014 - Komfort International - tel: 0048 691 56 57 56